Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pietrzykowicach

Upowszechnianie i sprawozdawczość po mobilnościach do Portugalii i na Maltę

Upowszechnianie i sprawozdawczość po mobilnościach w projekcie „Podnoszenie jakości nauczania w zakresie kompetencji kluczowych i udoskonalenie warsztatu pracy nauczyciela poprzez czerpanie z wiedzy, doświadczenia i metod pracy innych systemów edukacyjnych w Unii Europejskiej” dla grona pedagogicznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pietrzykowicach w dniu 21 marca oraz 2 października 2019 r.