Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pietrzykowicach

KURS JĘZYKOWY NA MALCIE

 

Drugą mobilnością nauczycieli ze szkoły w Pietrzykowicach był kurs językowy w szkole ACE English na Malcie w dniach od 1 do 12 lipca 2019 roku. W kursie wzięło udział 10 nauczycieli naszej placówki zarówno dyrekcja, nauczyciele języka angielskiego jak i nauczyciele uczący przedmiotów ścisłych w celu ugruntowania i poszerzenia wiedzy z zakresu słownictwa ogólnego, rozwinięcia kompetencji językowych, społecznych i kulturowych.

Wybierając ACE English jako organizatora kursu językowego dla nauczycieli naszej placówki kierowaliśmy się faktem, że szkoła ta jest najlepiej ocenianą szkołą językową na Malcie pod względem nauczania jak i wyposażenia szkoły, posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę gdzie 100% z nauczycieli tej szkoły posiada odpowiednie kwalifikacje językowe i aż 75% z nich posiada tytuł uniwersytecki. Nauczyciele prowadzą zajęcia zarówno w sposób tradycyjny jak również innowacyjnie z wykorzystaniem współczesnych technologii.  Sprawdziliśmy także akredytacje szkoły i okazało się, że jest na czele rankingu  EAQUALS ( Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Jakości usług Językowych ), Trinity, Erasmus+, ELL, EFL Monitoring Board i Malta Govt. Nie bez znaczenia jest również fakt, że w kursach ACE English biorą udział nauczyciele z całego świata. Stworzyło to dla nas możliwość stosowania języka angielskiego nie tylko na zajęciach kursu ale również w czasie wolnym z nowo poznanymi osobami z całego świata.

Udział w kursie pozwolił nauczycielom:

-poszerzyć własne kompetencje językowe dzięki "zanurzeniu w język",

- doskonalić umiejętności językowe nauczycieli uczących języków obcych jak i poszerzyć kompetencje językowe pozostałej kadry nauczycielskiej i zarządzającej,  a przez to zwiększanie motywacji uczniów do nauki języków obcych.

-nawiązać kontakty z nauczycielami z różnych krajów, które pozwolą na prowadzenie wspólnych działań poprzez eTwinning.

-poszerzyć sieci międzynarodowych kontaktów, możliwości dzielenia się zdobytą wiedzą z innymi nauczycielami oraz uczniami, możliwości poznania nowych ludzi z różnych krajów Europy, rozwoju umiejętności analitycznych i pro-przedsiębiorczych, poprawy umiejętności w zakresie stosowania narzędzi technologii informacyjno komunikacyjnej.