Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pietrzykowicach

Podsumowanie obchodów " VII WIEKÓW PIETRZYKOWIC"

Projekt „Obchody 7 wieków wsi Pietrzykowice”

Głównym organizatorem obchodów  jubileuszu było Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół imienia Jana Pawła II
  w Pietrzykowicach. Do organizacji uroczystości włączył się Wójt Gminy Łodygowice, Gminny Ośrodek Kultury, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach, Proboszcz Parafii, Sołectwo, OSP oraz  organizacje i mieszkańcy  Pietrzykowic.

W ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) 2018 Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie na realizację w latach 2018/2019 projektu pt.Obchody 7 wieków wsi Pietrzykowice”.

Przeprowadzone działania:

-Konferencja inaugurująca projekt wraz z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości: Konferencja 7 wieków wsi Pietrzykowice wraz z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowana została 9 listopada 2018 r. Podczas konferencji zaproszeni prelegenci zaprezentowali istotne wydarzenia, osoby mające wpływ
w środowisku lokalnym na działania zmierzające do odzyskania przez Polskę niepodległości. Biskup Tadeusz Rakoczy w kościele parafialnym w Pietrzykowicach celebrował mszę
św. w intencji zmarłych i żyjących Pietyrzykowian oraz odsłonił jubileuszową tablicę ufundowaną przez osoby, które w tym roku przyjęły sakrament bierzmowania.

-Warsztaty historyczne: zostały przeprowadzone raz w miesiącu po 3 godziny dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy Łodygowice w terminie od września 2018 r. do maja 2019 r. Warsztaty poprowadził Pan Jacek Kachel.

-Konkurs plastyczny pt. „Pietrzykowice jutra” i konkurs fotograficzny pt. „Pietrzykowice w obiektywie” - przeprowadzone wśród dzieci 
i młodzieży szkolonej wsi Pietrzykowice w 2018 i 2019 roku. Podczas konferencji podsumowującej i Obchodów 7 wieków wsi Pietrzykowice zostały zaprezentowane wystawy prac uczestników konkursów.

-Warsztaty genealogiczne i wystawa drzew genealogicznych: Od września 2018 do maja 2019 roku odbywały się warsztaty genealogiczne dla dzieci i młodzieży z Pietrzykowic prowadzone przez Pana Zdzisława Bachniaka ze wsparciem Pani Danuty Ostrowskiej. W czasie zajęć dzieci opracowały drzewa genealogiczne, które zostały zaprezentowane na wystawie „Poznaj swoich przodków” obejmującej 20 drzew genealogicznych postaci zasłużonych dla wsi Pietrzykowic.

-Przygotowanie i wydanie publikacji – Chcąc przybliżyć przeszłość i zachować dla potomnych aktualny obraz miejscowości i jej mieszkańców, Stowarzyszenie wydało: „Jubileuszowy album z życiorysami pietrzykowian” p.t. Nasi Przodkowie i My” w ilości 1000 egzemplarzy wraz z pamiątkową monetą. W albumie zostały przedstawione historie, biografie, zdjęcia mieszkańców wsi Pietrzykowice – losów dawnych i współczesnych oraz ciekawych dla następnych pokoleń wspomnień i wydarzeń. Dzięki publikacji było możliwe zebranie, zestawienie
i opisanie w jednym opracowaniu biografii ludzi ważnych dla historii wsi Pietrzykowice. Książkę i pamiątkową monetę mieszkańcy otrzymali nieodpłatnie.

-Obchody 7 wieków wsi Pietrzykowice rozpoczęły się od oficjalnych uroczystości w dniu 8 czerwca 2019 r. a zakończyły 15 czerwca 2019 r. rodzinnym festynem. W sobotę 8 czerwca 2019 r. uroczystość zaczęła się od złożenia kwiatów pod pomnikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pietrzykowicach. Następnie mieszkańcy wsi i zaproszeni goście, uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pietrzykowicach, wzięli udział w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa we Mszy św. koncelebrowanej przez biskupa Romana Pindla. Po jej zakończeniu Ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej odsłonił także tablicę upamiętniającą siedem wieków Pietrzykowic oraz 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Po uroczystościach w Kościele, część oficjalna odbyła się w Remizie OSP Pietrzykowice, gdzie zaproszeni goście składali mieszkańcom jubileuszowe życzenia oraz wręczali listy pamiątkowe. Odbyła się również prelekcja Pana Jacka Kachla „7 wieków Pietrzykowic” oraz promocja publikacji „Jubileuszowy album z życiorysami pietrzykowian”. Wydarzenia związane z 15 czerwca 2019 r. odbyły się na boisku LKS Bory w Pietrzykowicach. Tego dnia zaplanowano wydarzenia sportowe -  turniej młodzieżówki LKS, występy młodzieży szkolnej z Pietrzykowic, Zespołu Regionalnego „Magurzanie”, Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Łodygowic oraz koncerty – zespołu The Postman i gwiazdy  wieczoru – K.A.S.A. Festyn zakończyła dyskoteką z radiem Bielsko. Podczas obchodów zostały zorganizowane imprezy towarzyszące – wystawa eksponatów, ze zbiorów prywatnych Pana Stanisława Furtaka, używanych dawniej na terenie Pietrzykowic, Łodygowic i powiatu żywieckiego, z których najstarsze pochodzą z przełomu XIX i XX wieku, wystawa starych fotografii, prac laureatów konkursu plastycznego pt. „Pietrzykowice jutra” i konkursu fotograficznego pt. „Pietrzykowice w obiektywie”, wystawa drzew genealogicznych „Poznaj swoich przodków” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Pietrzykowicach, V Bieg ku czci św. Jana Pawła II, który odbył się w dniu 14 czerwca 2019 r.

Celem projektu była edukacja obywatelska poprzez wspólne uczczenie przez mieszkańców Pietrzykowic i gminy Łodygowice rocznicy powstania wsi Pietrzykowice i odzyskania przez Polskę niepodległości, aktywne włączenie w obchody dzieci i młodzieży i zaszczepienie zwyczaju świętowania ważnych dla społeczności lokalnych i narodu wydarzeń.

Zarząd Stowarzyszenia składa serdeczne podziękowania mieszkańcom i  wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i realizację obchodów jubileuszu 7 wieków naszej małej ojczyzny – PIETRZYKOWIC.

 

Prezentacja z konferencji podsumowującej -pobierz