Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pietrzykowicach

PORTUGALSKA INNOWACJA W NASZEJ SZKOLE

Po wizycie studyjnej w portugalskiej szkole partnerskiej Agrupamento de Escola Jose Sanches e S.Vicente da Beira w Alcains w projekcie POWER „Podnoszenie jakości nauczania w zakresie kompetencji kluczowych i udoskonalenie warsztatu pracy nauczycieli poprzez czerpanie z wiedzy, doświadczenia i metod pracy systemów edukacyjnych w Unii Europejskiej” rozpoczynamy wdrażanie gry matematycznej SuperTmatik, która w rzeczywistości jest międzynarodowym konkursem dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej. SuperTmatik motywuje uczniów do nauki, łączy naukę z zabawą. To ogólnoświatowe wyzwanie matematyczne dla uczniów w wieku od 6 do 15 lat, którego celem jest rozwój i utrwalenie umiejętności matematycznych, w tym kluczowych.

 

Cele konkursu:

  •  Rozbudzanie zainteresowania nauką,
  • Przyczynianie się do nabywania, konsolidacji i poszerzania umiejętności i wiedzy,
  • Wzmocnienie komponentu gry w procesie nauczania-uczenia się,
  • Promowanie interakcji między uczniami, nauczycielami i resztą społeczności szkolnej.

 

Konkurs składa się z trzech etapów: klasowego, międzyklasowego i wielkiego finału online.

 

    MATEMATYKA MOŻE BYĆ EKSCYTUJĄCA…

 

    MENTAL MATHS TO UMIEJĘTNOŚĆ KLUCZOWA