Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pietrzykowicach

Podziękowanie dla rodziców

Dyrekcja oraz nauczyciele - pragną wyrazić podziękowanie wszystkim Rodzicom za zaangażowanie w realizację zdalnego nauczania, mobilizowanie swojego dziecka do wykonywania ćwiczeń, zadań, projektów utrwalających dotychczasową wiedzę i umiejętności, a także za pomoc  umożliwiającą dalszą realizację podstawy programowej.

Obecna trudna sytuacja związana z koronawirusem jest dla nas wszystkich ogromnym wyzwaniem, dlatego tym bardziej dziękujmy za zrozumienie i wzajemną życzliwość.

W załączeniu dyplom z mozliwością wydrukowania :)