Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pietrzykowicach

Wspomnienie śp. Ks. dr Prałata Jana Pasierbka

W dniu 2 lipca 2020 roku w Krakowie w 84 roku życia i 60 roku Kapłaństwa, zmarł śp. Ks. dr Prałat Jan Pasierbek, Honorowy Członek Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Pietrzykowicach. Msza Św. Żałobna odbyła się w dniu 4 lipca, w Bazylice Mariackiej w Krakowie. Msza Św. Pogrzebowa odbyła się w dniu 5 lipca w Kościele Parafialnym p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pietrzykowicach. Ks. Jan zgodnie z Jego życzeniem pochowany został na cmentarzu parafialnym w Pietrzykowicach.

Pietrzykowianie z wielkim żalem i smutkiem przyjęli wiadomość o jego śmierci. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako Wybitny Kapłan, oddany służbie Bogu i ludziom oraz nasz Wielki Rodak , z którego jesteśmy bardzo dumni. W modlitwie dziękujemy Bogu za świadectwo Jego życia i Kapłaństwa . Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Cześć Jego Pamięci.
Zarząd Stowarzyszenia i Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego