Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pietrzykowicach

Harmonogram spotkań z rodzicami - wrzesień 2020