Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pietrzykowicach

Konkurs na logo szkoły.

W ostatnich tygodniach minionego roku szkolnego uczniowie naszej placówki mieli okazję uczestnictwa w konkursie, którego celem było stworzenie graficznego znaku szkoły. Jednocześnie proponowana forma aktywności miała zachęcić do wspomnienia i uczczenia Patrona szkoły w 100 rocznicę jego urodzin.

Organizatorem konkursu była Dyrekcja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pietrzykowicach oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Pietrzykowicach. Obie instytucje - zajmując się m.in. wspieraniem procesu wychowawczego młodych ludzi - postać Jana Pawła II cenią jako niezwykle ważny autorytet. Tym samym - rocznica narodzin Świętego, jak i pomysł stworzenia logo szkoły posłużyły za doskonałą okazję do integracji różnych aktywności.

Konkurs trwał w terminie od 15 maja do 1 czerwca 2020r.  i był dedykowany do wszystkich uczniów naszej szkoły.  Logo jako znak graficzny instytucji miało charakteryzować się czytelnością i łatwością w zapamiętaniu wizualnym, wzbudzać pozytywne emocje i móc z łatwością identyfikować szkołę w Pietrzykowicach. Na ręce organizatorów wpłynęło kilkanaście prac - plakatów wyróżniających się kreatywnością i różnorodnym podejściem do tematu.

W wyniku postępowania konkursowego  8 czerwca 2020r. Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzcę, którym został uczeń klasy 8a - Michał Ścieszka. Jego projekt został uznany za logo szkoły - widnieje na stronie internetowej szkoły, na papierze do korespondencji, na ulotkach itp. Laureat konkursu otrzymał główną nagrodę - laptop, a wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy z gratulacjami i albumy jubileuszowe z okazji 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II. Nagrody zostały ufundowane przez Dyrekcję Szkoły i Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Szkoły im. Jana Pawła II w Pietrzykowicach.

Po ogłoszeniu wyników i przyznaniu nagród została zorganizowana wystawa prezentująca wszystkie prace. Dziękujemy za zaangażowanie podczas tej akcji - zarówno instytucjom, jak i uczniom. Kolejny raz mogliśmy przekonać się, że troska o szkołę to nasze wspólne dzieło.