Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pietrzykowicach

Pracownicy administracji i obsługi

1. Baron Agata.

2. Białek Małgorzata

3. Duraj Monika

4. Grzybowska- Spyrka Małgorzata

5. Imielska Renata

6. Kraus Elżbieta

7. Kraus Zbigniew

8. Kubalica Anna

9. Kupczak Dorota

10.  Masny Barbara

11. Międzybrodzka Sabina

12. Pyclik Paulina

13. Sołtysik Magdalena

14. Świerczek Jolanta

15. Tomasik Małgorzata

16. Wandzel Krystyna

17. Wosz Lucyna