Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pietrzykowicach

Emerytowani pracownicy administracji i obsługi

  1. Drozdek Anna
  2. Gach Aleksandra
  3. Kępka Józefa
  4. Jarecka Grażyna
  5. Mrowiec Irena
  6. Różycka Helena
  7. Siec Stefan
  8. Sowa Maria
  9. Worek Czesława