Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pietrzykowicach

Szkolna grupa teatralna Arbat

                 W tym roku szkolnym zajęcia grupy teatralnej Arbat odbywają się w ramach PROJEKTU GRANTOWEGO LGD „ŻYWIECKI RAJ” NOWE FORMY REKREACJI I WYPOCZYNKU – „Sposób na nudę – zabawa w teatr”. Twórcze działania grupy teatralnej Arbat odbywają się pod patronatem Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół w Pietrzykowicach.

                 W ramach projektu zostały zakupione kostiumy  dla młodych aktorów, kurtyny oraz wyposażenie techniczne sceny. Pandemia utrudniła nam twórcze działania na scenie i zmusiła do zajęć zdalnych. Na zdjęciach prezentujemy nasze nowe kostiumy. Mamy nadzieję, że sytuacja epidemiologiczna pozwoli nam zaprezentować nasze umiejętności aktorskie i piękne stroje na szkolnej scenie.