Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pietrzykowicach

Oczyszczacze powietrza w przedszkolu

W Przedszkolu Publicznym nr 2 zostały umieszczone 2 oczyszczacze powietrza, które zostały zakupione ze środków Województwa Śląskiego w ramach kampanii edukacyjno - informacyjnej pn.: :MOGĘ! Zatrzymać  SMOG - Przedszkolaku złap oddech"  - II edycja, współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.