Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pietrzykowicach

„MOGĘ! Zatrzymać SMOG- Przedszkolaku złap oddech”

 

 

 

„MOGĘ! Zatrzymać SMOG- Przedszkolaku złap oddech”- II edycja

Drodzy Rodzice!

Nasze przedszkole przystąpiło do Kampanii edukacyjno - informacyjnej 
"MOGĘ! Zatrzymać SMOG - Przedszkolaku złap oddech"- II edycja.
Dzięki temu otrzymaliśmy w miesiącu styczniu pomoc rzeczową udzieloną przez Województwo Śląskie w postaci dwóch oczyszczaczy powietrza. Otrzymane oczyszczacze powietrza zostały zakupione ze środków Województwa Śląskiego w ramach kampanii edukacyjno – informacyjnej pn.:

„MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech!" współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Katowicach.

Dzięki oczyszczaczom dzieci będą większość dnia przebywać w przefiltrowanym powietrzu.

Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego,w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów, w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie oraz zaktywizowanie nauczycieli przedszkolnych w zakresie tematyki antysmogowej dotyczącej zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza, sposobów zapobiegania niskiej emisji i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia.