Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pietrzykowicach

Grupa teatralna "Arbat"

Wieczór poezji.

 

W dniach 15 - 16 kwietnia 2008r., w godzinach popołudniowych odbył się kolejny wieczór poezji, pt.: "Naprawdę jaka jesteś, nie wie nikt...". Zorganizowany został przez uczniów Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Pietrzykowicach, pod kierownictwem i opieką Pani mgr Ewy Biegun. Młodzi artyści przedstawili za pomocą poezji zmagania się z odwieczną zagadką, jaką jest kobieta. Ukazali wiele twarzy kobiet i aspektów kobiecości... Na wieczorku poezji, jak co roku, pojawiło się wiele gości, którzy z zadowoleniem podziwiali występ uczniów naszej szkoły. Widzów częstowano herbatą oraz słodyczami przygotowanymi przez dziewczęta z klasy III a. Po części artystycznej otworzona została kawiarenka, w której wszyscy goście mogli swobodnie podzielić się wrażeniami przy blasku świec.