Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pietrzykowicach

Kryteria oceniania zachowania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pietrzykowicach