Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pietrzykowicach

CO TO JEST NOWE SKO?

 PROGRAM SZKOLNYCH KAS OSZCZĘDNOŚCI

Szkolne Kasy Oszczędności to największy i najstarszy w Polsce program edukacji finansowej. Jego historia sięga jeszcze lat 20-tych ubiegłego wieku. Od pokoleń zachęcamy najmłodszych do oszczędzania i zdobywania wiedzy z zakresu finansów. Obecnie to unikalne rozwiązanie w skali Europy, dostosowane do potrzeb polskich uczniów.

Dzięki udziale w programie uczniowie:

 • nauczą się zarządzania finansami osobistymi
 • wyrobią w sobie nawyk świadomego oszczędzania
 • zdobędą wiedzę na temat oszczędzania i roli pieniądza we współczesnym świecie
 • nabędą praktyczne umiejętności z zakresu korzystania z usług bankowych.

Nowe SKO to:

Aktualnie w programie Szkolnych Kas Oszczędności uczestniczy blisko 2000 szkół z całego kraju. W SKO oszczędza obecnie ok. 150 tysięcy dzieci, a oferta edukacyjna dociera do ponad 400 tysięcy uczniów.

SKO jest aktywnie rozwijającym się programem o ogromnym potencjale edukacyjnym. Co roku, jego uczestnicy mają okazję zaprezentować swoje osiągnięcia i zmierzyć się w konkursach organizowanych przez PKO Bank Polski, których celem jest wyróżnienie szkół i nauczycieli, którzy aktywnie popularyzują idee związane z oszczędzaniem.

 

W ramach SKO funkcjonują serwisy internetowe skierowane do dzieci i nauczycieli:

 • serwis bankowości internetowej sko.pkobp.pl - pierwszy w Polsce serwis bankowości internetowej dla dzieci poniżej 13 roku życia
 • szkolneblogi.pl - platforma blogowa skupiająca szkoły uczestniczące w projekcie SKO
 • YouTube.com - kanał wideo programu SKO
 • NK.pl/SKO - grupa SKO w serwisie NK.pl

 

INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU EDUKACJI FINANSOWEJ SKO

Nowe SKO to jedyny w Polsce program edukacji finansowej umożliwiający dzieciom w wieku 6-13 lat poznanie zasad działania usług finansowych w praktyce.

Nowe SKO to:

 • konta dla dzieci, szkół i rad rodziców,
 • atrakcyjny graficznie, zrozumiały i bezpieczny dla dzieci serwis bankowości internetowej
 • (sko.pkobp.pl),
 • komplet materiałów edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli,
 • legitymacja SKO dla dziecka, stworzona na wzór karty płatniczej.

Dla kogo?

 • uczniowie szkół podstawowych w wieku 6-13 lat

DZIĘKI UDZIAŁOWI W PROGRAMIE TWOJE DZIECKO:

 • nauczy się dysponować swoimi pieniędzmi i świadomie oszczędzać,
 • zdobędzie wiedzę na temat roli pieniądza we współczesnym świecie,
 • nabędzie praktycznych umiejętności, jak korzystać z konta bankowego.

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z PRZYSTĄPIENIA DO SKO:

DLA UCZNIA:

 • atrakcyjne oprocentowanie zgromadzonych oszczędności (4,5% do 2500 zł oraz 2% od nadwyżki 2500 zł),
 • tygodniowa kapitalizacja odsetek na koncie,
 • nauka zarządzania swoim „mini-budżetem” (zakładanie wirtualnych skarbonek w serwisie SKO),
 • wyrobienie w sobie nawyku świadomego oszczędzania nawet małych kwot,

DLA RODZICA:

 • edukacja dziecka w zakresie finansów,
 • dostęp do konta dziecka poprzez iPKO,
 • możliwość zasilenia konta dziecka w czasie rzeczywistym poprzez iPKO.

JAK ZAŁOŻYĆ SKO KONTO DLA UCZNIA W NASZEJ SZKOLE?

Rodzic lub opiekun prawny musi wyrazić zgodę na przystąpienie dziecka do programu Szkolnych Kas Oszczędności.

W tym celu należy:

 • udać się do pani Lucyny Gaweł w celu zabrania ulotki SKO,
 • czytelnie wypełnić załączone do ulotki Oświadczenie,
 • podpisać je (to Oświadczenie) i przekazać nauczycielowi opiekującemu się SKO w naszej szkole pani Lucynie Gaweł

 

WARUNKI WPŁATY GOTÓWKI NA KONTO UCZNIA SKO

 • wpłaty gotówki przez dziecko będę przyjmowane u opiekuna SKO raz w tygodniu

 uczniowie klas I-VI wpłacają u  Pani Lucyny Gaweł, w środy w sali 37

 

 • wpłata minimalna na konto ucznia SKO wynosi 1 zł,
 • przyjmowane są wyłącznie pełne złotówki (bez reszty groszowej),
 • uczeń potwierdza wpłatę gotówki własnoręcznym podpisem (w zeszycie opiekuna SKO),
 • opiekun SKO wpłaca gotówkę na konto ucznia w Oddziale Banku PKO, po czym zaksięgowuje poszczególne wpłaty w systemie elektronicznym.

MOŻLIWOŚCI WYPŁATY Z SKO KONTO DLA UCZNIA:

 • wypłata gotówki w Oddziale Banku wyłącznie przez:

rodzica (przedstawiciela ustawowego) – każdorazowo wymagane Oświadczenie do wypłaty gotówkowej z rachunku SKO Konto dla Ucznia,

 

Wejdź na www.pkobp.pl/sko, aby zobaczyć i dowiedzieć się więcej!

 

Informacja:

sko@pkobp.pl

www.pkobp.pl/sko

Dołącz do nas! Czekamy…