Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pietrzykowicach

Zasady ocenienia zachowania