Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pietrzykowicach

Samorząd Uczniowski Szkoła Podstawowa 2015-2016

W wyniku głosowania

przewodniczącą została: Dominika Fiedor,

zastępca przewodniczącej: Ala Klimczak,

sekretarz : Patrycja Dziki,

skarbnikiem: Paulina Karwan.