Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pietrzykowicach

Samorząd uczniowski gimnazjum 2016/2017.

Martyna Jakubiec –  przewodnicząca

Magdalena Wolna –  zastępca

Alicja Drobina  zastępca