Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pietrzykowicach

Inauguracja Akademii Seniora

Dnia 20 października 2016 rozpoczęła swoją działalność Akademia Seniora, utworzona przy Stowarzyszeniu Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkól imienia Jana Pawła II w Pietrzykowicach.


Uroczyste otwarcie Akademii miało miejsce w budynku

Zespołu Szkół w Pietrzykowicach, gdzie również będzie odbywała się większość zajęć i spotkań.


Na wstępie zabrał głos pan dyrektor Janusz Gancarczyk.

Powitał on wszystkich zebranych w murach swojej placówki i życzył wszelkiej pomyślności

w działalności Akademii Seniora.


Prezes Stowarzyszenia pan Adam Ząbek przywitał przybyłych na uroczystą inauguracji roku akademickiego 2016/2017 gości: pana Stanisław Kucharczyk - wicestarosta żywiecki, pana Andrzej Pitera- Wójt Gminy Łodygowice , panią Marta Stanowska- sekretarz gminy Łodygowice, pana Czesław Wandzel- przewodniczący Rady Gminy, ks. kanonika Jan Goryl- proboszcz parafii, panią Renata Talik- dyrektora GOK w Łodygowicach, pana Andrzeja Zwardonia- Prezesa ZEiR. 


Następnie oddał głos koordynatorowi  Akademii pani Danucie Kubalica.

Przedstawiła ona: przykład działania podobnej instytucji – Uniwersytetu  Trzeciego Wieku

w Gryficach, Regulamin Akademii, zapoznała z harmonogramem zajęć.


Wykład inauguracyjny pt. „Ciało i duszę ratować żywieniem”  wygłosiła pani Halina Ząbek.


Wójt Gminy pan Andrzej Pitera wyraził swoje zadowolenia z powołania Akademii. Inicjatywę tą, skierowaną do ludzi starszych. Zapewnił również o swoim wsparciu.


Wicestarosta pan Stanisław Kucharczyk podkreślił, jak ważną inicjatywą jest utworzenie Akademii, w czasach, kiedy tak liczną część społeczeństwa stanowią Seniorzy. Dzięki udziałowi w tych zajęciach będą się mogli rozwijać, aktywnie spędzać czas, zawiązywać nowe przyjaźnie- słowem czuć się potrzebnym.


Na zakończenie uroczystości pierwsza grupa słuchaczy Akademii Seniora w Pietrzykowicach otrzymała indeksy.


Słuchaczom i wykładowcom Akademii życzymy pomyślności w pierwszym w historii roku akademickim.