Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pietrzykowicach

Upowszechnianie projektu – dla nauczycieli ZS Pietrzykowice – warsztaty szkoleniowe

W dniu 9.11.2016r. miały miejsce warsztaty dla nauczycieli Zespołu Szkół w Pietrzykowicach. Przedstawiono informacje na temat realizacji, celu oraz wpływu projektu Erasmus + 2015 w naszej szkole.

Po szczegółowym sprawozdaniu z etapów projektu nastąpiła prezentacja multimedialna, podczas której zaprezentowano szkołę partnerską oraz metody i formy pracy w niej stosowane oraz podzielono się  informacyjną na temat wprowadzanych w szkole innowacji wynikających z odbytych, w ramach projektu, mobilności.

 

Koordynator projektu – Iwona Paszkiewicz