Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pietrzykowicach

UPOWSZECHNIANIE PROJEKTU W KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH

16 listopada 2016r. wraz z panem dyrektorem Januszem Gancarczykiem przedstawiliśmy nasz projekt podczas konferencji zorganizowanej przez Kuratorium Oświaty w Katowicach i Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Obecnych było około 70 osób. Oprócz prezentacji multimedialnej, w której opisywaliśmy każdy etap realizacji projektu, dzieliliśmy się z uczestnikami praktycznymi wskazówkami oraz odpowiadaliśmy na liczne pytania.

Po prezentacji podziękowano nam za umożliwienie uczestnikom szkolenia zapoznania się z dobrym, praktycznym przykładem realizacji projektu mobilności zagranicznej i za zachęcenie nauczycieli i dyrektorów szkół woj. Śląskiego do ubiegania się o środki programu Erasmus + edukacja szkolna KA1. Powiedziano, że nasze wystąpienie było istotnym elementem konferencji i przyczyniło się do jej powodzenia. 

Koordynator projektu

Iwona Paszkiewicz