Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pietrzykowicach

UPOWSZECHNIANIE PROJEKTU DLA WŁADZ GMINY ŁODYGOWICE, DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI Z GIMNY ŁODYGOWICE

23 listopada 2016r. przedstawiliśmy nasz projekt podczas warsztatów zorganizowanych w naszej szkole. W pierwszej części z pomocą opracowanej przez beneficjentów projektu prezentacji multimedialnej, opowiedzieliśmy o każdym etapie realizacji projektu. Następnie zaprosiliśmy gości na spacer po szkole, aby pokazać wpływ projektu na uczniów ZS Pietrzykowice i nasz warsztat pracy oraz pokazać praktyczne zastosowania poznanych podczas mobilności metod. Uczestnicy warsztatów mogli zobaczyć jak zmieniły się klasy 0 – 3 po naszym powrocie z job shadowing w Londynie.  Dzieliliśmy się praktycznymi wskazówkami oraz odpowiadaliśmy na liczne pytania.

Po przerwie połączonej z poczęstunkiem, przeszliśmy do drugiej części warsztatów, podczas których omówione został warunki i sposób wnioskowania o dofinansowania z programu Erasmus + w ramach akcji KA1. Przedstawiono także priorytety, którymi należy się kierować przy określaniu celów mobilności, platformę służącą, między innymi, do wyszukiwania kontaktów zagranicznych – eTwinning oraz opowiedziano o możliwości otrzymania Europejskiego dokumentu Europass. Omówiono też wiele innych aspektów istotnych podczas składania wniosku oraz odpowiedziano na liczne pytania.

Dla naszych gości przygotowaliśmy także broszury na temat realizacji projektu Erasmus + w naszej szkole, konspekty 4 lekcji z wykorzystaniem poznanych w Dublinie i Londynie metod oraz zaświadczenia  o uczestnictwie w szkoleniu.

Koordynator projektu

Iwona Paszkiewicz