Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pietrzykowicach

Wyjazd nauczycieli Zespołu Szkół w Pietrzykowicach na Łotwę.

W dniach 22.01-28.01 2017 roku, 5 nauczycieli Zespołu Szkół w Pietrzykowicach wyjechało na Łotwę do miejscowości Cesvaine. Wyjazd ten odbył się w ramach projektu unijnego Erasmus+, ”Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk - Partnerstwo strategiczne”- pt.”Like? Share!”,

   w którym to bierzemy udział wraz z nauczycielami Łotwy

 i Estonii. Projekt dotyczy dzielenia się swoim doświadczeniem, wiedzą, umiejętnościami na różnych poziomach edukacji. Uczymy się od siebie nowych rozwiązań, metod, form pracy.

W trakcie naszego pobytu, poznaliśmy formę pracy nauczycieli łotewskich ”Friends to friends”. Polega ona na stosowaniu różnych gier i zabaw, które mają na celu integrację uczniów, szukanie wspólnych rozwiązań, zmniejszenie stresu i napięcia, budowanie sprzyjającej atmosfery i poczucia bezpieczeństwa. Można je wykorzystać na lekcjach wychowawczych, na zastępstwach, na lekcjach przedmiotowych jako przerywnik.

Nauczyciele Estonii, prowadzili zajęcia dla uczniów „Jak osiągnąć sukces w szkole”?, wykorzystując pracę w grupach.

Dobrą praktyką naszej szkoły, Zespołu Szkół w Pietrzykowicach jest Ocenianie Kształtujące. Pani Jolanta Minor poprowadziła zajęcia dla nauczycieli, którzy wcielili się

w uczniów i doświadczyli na sobie tego wszystkiego, z czym spotyka się uczeń na lekcji. Następnie tę samą lekcję prowadziła z uczniami ze szkoły łotewskiej. Tym razem nauczyciele obserwowali, jak działają strategie Oceniania Kształtującego na lekcji. Mogli odnieść się do swoich doświadczeń i ustalić, co sprzyja uczniowi w procesie uczenia się na lekcji, a co go osłabia.

W czasie naszego pobytu odwiedziliśmy Urząd Gminy Cesvaine i Centum Młodzieżowe. Poznaliśmy charakter pracy tych instytucji, które szczególny nacisk kładą na objęcie opieką dzieci, które pozostają same, bez opieki, ponieważ rodzice wyjeżdżają do pracy za granicę lub dojeżdżają do Rygi. To jeden z głównych problemów tego kraju.

Każdy dzień naszego intensywnego pobytu owocował dla nas nowym doświadczeniem: mieliśmy okazję poznać proces pieczenia chleba, wytwórnię cukierków, kolekcję minerałów. Zwiedziliśmy stolicę Łotwy- Rygę, miejscowość Madona i Cesvaine. Wspólnie pracowaliśmy nad kolejnymi zagadnieniami naszego projektu. Codziennie zbieraliśmy swoje przemyślenia i refleksje, umieszczając je w raporcie.

Mieliśmy doskonałą okazję „zanurzyć się w języku”- angielskim i rosyjskim, obserwowaliśmy życie na ulicach, w sklepach i w szkole.

Po raz kolejny sprawdza się powiedzenie „Podróże kształcą” :). Kolejnym etapem projektu będzie wyjazd do Estonii w kwietniu.

E. Biegun, B. Cebulska, M. Juraszek, J. Minor, J. Zawiła