Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pietrzykowicach

Wieczór w teatrze.

      Grupa teatralna ARBAT w ramach realizowanego w naszej szkole projektu „Like? Share!”miała okazję pojechać do Teatru Polskiego w Bielsku na musical „Człowiek z La Manchy”.

Musical Człowiek z La Manchy, oparty na szesnastowiecznej powieści Cervantesa, to jeden   z najpopularniejszych widowisk tego gatunku. Jego prapremiera odbyła się w stanie Connecticut w 1965 roku. Broadwayowską inscenizację wyróżniono pięcioma Nagrodami Tony, w tym dla najlepszego musicalu. Od ponad 50 lat oglądamy i zachwycamy się marzeniami Don Kichota i słuchamy najsłynniejszej pieśni "Śnić sen", która stała się znanym na całym świecie standardem.

     Ogromnym przeżyciem dla młodzieży było wieczorne zwiedzanie teatru. Możliwość wejścia do garderoby, perukarni, spojrzenie ze sceny na widownię to niezapomniane chwile wieczoru w teatrze.

     Ważnym aspektem w wychowaniu i nauczaniu młodego człowieka są wyjścia do teatru.
Edukacja teatralna wprowadza młodego człowieka w kulturę. Kształtuje osobowość dziecka poprzez kontakt z kulturą, która staje się źródłem indywidualnych przeżyć i sposobem rozładowania emocji. Rozwija umiejętność wyrażania twórczej ekspresji poprzez język sztuki. Teatr jako synteza sztuk stwarza możliwość powiązania wszystkich rodzajów ekspresji twórczej z uczestnictwem w zabawie. Wpływa na kształtowanie intelektu młodego człowieka, bogacenie jego osobowości. Wymiana z uczniami myśli, twórczych doświadczeń    i działań wzbogaca także instruktora, nauczyciela.

     Teatr tworzą nie tylko scena i dekoracje, aktorzy oraz widownia; teatr to praca w zespole, praca nad interpretacją dzieła literackiego. Spotkanie dzieci z teatrem to wielopłaszczyznowa scena rozwoju intelektualnego i emocjonalnego. Teatr łączy różne rodzaje sztuk; integrują się w nim elementy literatury, muzyki, tańca, malarstwa .

     Przygoda z teatrem pomaga w poznaniu przez uczniów różnych kręgów kultury, literatury i języka. Wpływa na kształtowanie postaw dzieci i młodzieży, ich relacje z ludźmi i światem. Dzięki tego rodzaju wyjazdom uczniowie rozwijają swoje talenty aktorskie, aktywnie uczestniczą w zajęciach grupy teatralnej  Arbat.