Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pietrzykowicach

KILKA REFLEKSJI PO WIZYCIE NA ŁOTWIE

CZEGO  NAUCZYŁYŚMY SIĘ W CZASIE WYJAZDU

DO CESVAINE I JAK WYKORZYSTUJEMY TO

 W SWOJEJ PRACY?

MAŁGORZATA JURASZEK:  W trakcie pobytu w szkole łotewskiej zaprezentowane zostały nam ciekawe zabawy pomagające pracować nad kształtowaniem relacji w grupie „Friends help friends” . Zaprezentowane  zabawy można zastosować na różnych etapach tworzenia grupy/klasy. -  skierowane na wstępne  poznanie się wzajemne, np  „Greeting”, „Getting to know one another”, - pozwalające lepiej , a często od innej strony poznać kolegę, np. „We like”, - uczące współpracy, pracy w grupie, np. ”Help each other”, - pozwalające na budowanie relacji( zaufania)- np. „Catch me”. Mogą być również wykorzystywane na wycieczkach, wyjazdach szkolnych ( Zielona szkoła), a nawet podczas zastępstw w klasach, kiedy nie mamy koncepcji zajęć. Ponieważ nie mam klasy jako wychowawca, a w trakcie zajęć komputerowych trudno prowadzić gry i zabawy, również z powodu braku miejsca w pracowni, wykorzystam te zabawy podczas zastępstw, jak również w trakcie pobytu na wyjazdach z młodzieżą jako opiekun. Większość z nich wymaga sporo miejsca i czasu, by można doprowadzić je do końca, co jest bardzo istotne dla osiągnięcia właściwych efektów. Najważniejszym aspektem, który bardzo mi się spodobał w zaprezentowanych zabawach jest łatwość ich przeprowadzenia ( nie wymagają szczególnych przyrządów) oraz możliwość zaangażowania całej grupy/ klasy. Jednocześnie  dają one atrakcyjną alternatywę, okazje do oderwania młodzieży od telefonów i smartfonów, które izolują użytkownika, nawet podczas przebywania fizycznie w grupie rówieśniczej.  

JOANNA ZAWIŁA:  Poznane metody to gry i zabawy sportowe, które pozwalają budować wzajemne, pozytywne relacje pomiedzy uczniami. Są pomocne w sytuacji gdy dzieci nie znają sie za dobrze, są na różnym poziomie rozwoju psychicznego bądź gdy chcemy zintegrować grupę. Gry te wymagają od uczniów współpracy, zaufania i wzajemnej pomocy. Chcę je wykorzystać ze swoją klasą 6b na lekcjach wychowawczych ( dwie lub trzy gry na jednej lekcji ) aby nauczyć dzieci współdziałania i wzmocnić ich wzajemne relacje. Część gier i zabaw okazała sie już znana ale podobało mi sie to że mieliśmy szansę wypróbować je 'na własnej skórze' i poczuć sie jak nasi uczniowie.

EWA BIEGUN: Na zajęciach w grupie teatralnej Arbat zastosowałam kilka metod ruchowych poznanych na Łotwie.

Poprzez ćwiczenia ruchowe uczeń nabywa poczucia własnej wartości i pewności siebie, poczucie bezpieczeństwa w grupie, odpowiedzialności, umiejętności nawiązywania kontaktów z drugą osobą ale też współpracy.

Dla młodych „aktorów” to również rozwijanie świadomości przestrzeni i działania w niej, dzielenia przestrzeni z innymi osobami i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu.

Dla dzieci z grupy teatralnej była to wesoła zabawa pełna pozytywnych emocji.

Podobnie było na zastępstwach w klasach 4-6.

Te same metody chciałam zastosować na zastępstwie w klasie 3 gimnazjum. Najpierw zaproponowałam im tłumaczenie tekstu /zast. za j. ang./ i w trakcie jako przerywnik ćwiczenia. W zajęciach uczestniczyło tyko 7 uczniów 5 chłopaków i 3 dziewczyny. Pozostali nie uczestniczyli w zabawie.

 

BOŻENA CEBULSKA: W swojej pracy będę stosowała poznane metody formy pracy zaproponowane podczas wyjazdu do Cesvaine- zaproponowane przez p. J. Minor losowanie partnera do pracy w parach- (sznurki, przedmioty), wprowadzenie jasnego celu, zrozumiałego dla każdego dziecka- Ocenianie Kształtujące. Zajęcia, w których byliśmy w roli ucznia pozwoliły każdemu przyjrzeć się, co czuje uczeń na lekcji.

Będę z dziećmi ustalała kryteria sukcesu- co będzie dokładnie podlegało ocenie, co będzie dowodem, że cele zostały osiągnięte. Wprowadzę samoocenę i ocenę koleżeńską.

Praca w grupie pomaga dzieciom lepiej rozwiązywać problemy, zagadnienia. Wykorzystam ją również do pracy nad kolażem np. „Pory Roku”, „Zdrowe Jedzenie”.

Gry i zabawy ruchowe „Friends helps friends” wykorzystam w pracy z grupą przedszkolną i z dziećmi na świetlicy. Uczą one współpracy, zaufania, wzmacniają poczucie swojej wartości, wiary w siebie. Pomagają pokonać strach, obawy, wstyd, uczą myślenia, koncentracji.

Podczas wyjazdu zrozumiałam również, jak ważna jest znajomość języka obcego. Będę się nadal doskonalić w nauce języka angielskiego, aby swobodniej rozmawiać i lepiej się komunikować.

 

JOLANTA MINOR:  Prowadziłam warsztaty i lekcję dla nauczycieli strategiami Oceniania Kształtującego, i po raz kolejny przekonałam się, że te strategie i metody działają. Uczniowie brali udział w mojej lekcji, mogłam śledzić i obserwować ich pracę i zachowanie. Pewną trudnością było prowadzenie lekcji w języku angielskim, ale to jedynie utwierdziło mnie, że pewne zasady są ponadczasowe  i uniwersalne.

Pracuję i z młodymi i z dorosłymi- dlatego też z przyjemnością wykorzystam zabawy i gry ruchowe z zajęć „Friends help friends”. Są one świetnym sposobem na poznanie się lepiej w grupie, na integrację i współpracę. Dają też pewne rozeznanie w sferze socjologicznej- można „obejrzeć” grupę, klasę jakim jest „organizmem”- ćwiczenie ze sznurkiem- „We like”.

Bardzo spodobała mi się praca w grupach nad kolażem- plakatem- prowadząc zajęcia dla Seniorów wykorzystałam tę formę pracy w zagadnieniu” Co jest potrzebne, aby być szczęśliwym?”.

Na koniec refleksja- nadal język angielski, ale i dla przypomnienia- język rosyjski.