Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pietrzykowicach

Tak pracujemy na zajęciach.