Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pietrzykowicach

Wyjazd nauczycieli Zespołu Szkół w Pietrzykowicach do Estonii.

W dniach 01.04-09.04.2017 roku 5 nauczycieli Zespołu Szkół w Pietrzykowicach wyjechało do Estonii, w ramach projektu unijnego Erasmus+, „Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk - Partnerstwo strategiczne”- pt. „Like? Share!”.

To kolejna wizyta (w styczniu gościliśmy na Łotwie), w czasie której, zgodnie z założeniami projektu, dzielimy się dobrymi praktykami- ucząc się od siebie nawzajem nowych metod i form pracy, sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach edukacyjnych lub wychowawczych.

Tym razem poznaliśmy „Teatr Forum”- formę pracy nauczycieli estońskich.

 Teatr Forum (TF) to metoda pracy z grupą z pogranicza teatru i edukacji dla życia, stworzona przez brazylijskiego praktyka dramy, Augusto Boala. Podstawowym elementem TF i tym, co odróżnia go od teatru w rozumieniu tradycyjnym, jest zezwolenie widowni na wejście na scenę. Dlatego w teatrze forum mówimy o widzo-aktorach.

Widzo-aktorzy, przejmując rolę głównego bohatera, badają dostępne alternatywy i trenują rozwiązania problemów, które są tożsame z ich codziennymi trudnościami. Dzięki temu następuje klaryfikacja własnych sytuacji problemowych i swojej w nich roli oraz konsekwencji podejmowanych lub zaniechanych działań.

Teatr forum daje więc szansę nie tylko na refleksję, ale również na działanie.

Było to bardzo ciekawe dla nas doświadczenie, mamy nadzieję, że w przyszłym roku podczas wizyty w naszej szkole, nauczyciele z Estonii przeprowadzą takie zajęcia z naszymi uczniami.

 „Friends to friends”- to znana nam już z poprzedniej wizyty metoda pracy w szkole łotewskiej. Tym razem obserwowaliśmy jak Inguna i Iveta, nauczycielki z Cesvaine, prowadziły lekcje z uczniami gimnazjum Marjamaa.

Pani Jolanta Minor przeprowadziła warsztaty dla nauczycieli z zakresu Inteligencji Emocjonalnej- „Podróż po Życiu” nauczyciele szukali swoich wartości, odkrywali co jest ważne w ich życiu, jak się z tym czują, zastanawiali się nad marzeniami i ich realizacją. Następnie pani J. Minor prowadziła lekcję z uczniami „Jak dużo wiesz o sobie?”

Pan Bogusław Hutman- Wilczek prowadził zajęcia karate.

W czasie naszego pobytu odwiedziliśmy Urząd Gminy Marjamaa i Centum Młodzieżowe. Poznaliśmy charakter pracy tych instytucji, a szczególną rolę odgrywają psycholog i pracownik socjalny.

Każdy dzień naszej intensywnej wizyty  wypełniony był ciekawymi propozycjami, przygotowanymi dla nas przez estońskich gospodarzy. Zwiedziliśmy stolicę Estonii- Tallin, miejscowości Marjamaa, Tartu, Rapla. Mieliśmy okazję poznać pracę kowala w kuźni, w wiatraku. Zwiedziliśmy Muzeum Morskie, Muzeum Narodowe, Centrum Nauki AHHAA. Wzięliśmy udział w warsztatach wyrobów ze skóry.

.

Pracowaliśmy nad zagadnieniami naszego projektu- ustaliliśmy kolejne kroki zgodnie z harmonogramem działań.

Mieliśmy również doskonałą okazję, aby ćwiczyć komunikację w językach obcych-

 i angielskim i rosyjskim, obserwowaliśmy życie na ulicach, w sklepach i w szkole. Ten wyjazd, podobnie jak styczniowy, dał nam dużo dobrej energii.

J. Gancarczyk, A. Ścieszka, S. Basik, , J. Minor, B. Hutman- Wilczek