Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pietrzykowicach

Przegląd kolędniczy.

      Dnia 6 stycznia 2018 roku odbył się kolejny, już 29 Przegląd Kolędniczy w Pietrzykowicach.

Na deskach gościnnej Remizy OSP występowały różne grupy kolędnicze: dzieci z przedszkoli i szkoły naszej miejscowości, młodzież z klubu ”Promyczek” oraz przedstawiciele zespołu regionalnego „Magurzanie”.

Swój występ miała również grupa kolędnicza z Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji. Seniorzy zaprezentowali tradycyjną grupę kolędniczą złożoną z : kominiarza, czarnego diabła, czerwonego diabła, młodej pani, młodego pana, śmierci, żyda, kozy, doktora, babki, cyganki, górala- który akompaniował grupie odwiedzającej gospodarza z gospodynią i córką. Kolędnicy z LOWE zostali nagrodzeni gromkimi oklaskami.

Również jury doceniło jakość występu przyznając grupie grand prix przeglądu.

Kolędnikom gratulujemy i zapraszamy za rok!!!!