Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pietrzykowicach

Czego potrzebują dzieci?


      Uczestniczki spotkań pomocy nauczyciela przedstawiły w formie plakatu najważniejsze, najistotniejsze potrzeby dziecka. A potrzeby dorosłych?