Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pietrzykowicach

Spotkanie podsumowujące.

Dnia 25 czerwca 2018 roku odbyło się spotkanie podsumowujące działalność Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w roku szkolnym 2017-2018. 

W uroczystości oprócz uczestników LOWE brali udział również liczni przedstawiciele władz lokalnych, między innymi: wicestarosta żywiecki p. Stanisław Kucharczyk, wójt gminy p. Andrzej Pitera, p. Marcin Zyzak - Prezes Zarządu Eco Team Service, p. Czesław Wandzel – Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice, p. Józef Masny- sołtys  i inni. 


Uczestnicy poszcczególnych zajęc otrzymali "cenzurki" z rąk Dyrektora p. Janusza Gancarczyka oraz p. Kanclerz Danuty Kubalicy.


Były słowa uznania za działalność oraz podziękowania dla organizatorów LOWE.