Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pietrzykowicach

Konferencja w Krakowie

W dniach 4-5 maja 2018 w Dom Gościnnym "Przegorzały" Uniwersytetu Jagiellońskiego znajdującym  się pięć kilometrów od centrum Krakowa, odbyło się spotkanie podsumowujące pracę 15 ośrodków LOWE na terenie kraju w roku szkolnym 2017/2018.

Skupiono się na  wymianie doświadczeń, wnioskach z pierwszego roku działalności LOWE
w Polsce oraz rekomendacjach do dalszej pracy.

Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji przedstawiały swoją działalność w formie prezentacji.


 Pobierz prezentację LOWE Pietrzykowice.