Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pietrzykowicach

Podnoszenie jakości nauczania w zakresie kompetencji kluczowych i udoskonalenie warsztatu pracy nauczycieli poprzez czerpanie z wiedzy, doświadczenia i metod pracy systemów edukacyjnych w Unii Europejskiej."

 

 

 

Projekt Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER)

 

Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Podnoszenie jakości nauczania w zakresie kompetencji kluczowych

i udoskonalenie warsztatu pracy nauczycieli poprzez czerpanie z wiedzy, doświadczenia

i metod pracy systemów edukacyjnych

w Unii Europejskiej."

 

Narodowa Agencja i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności

za publikowaną treść.  

 

Informacja o projekcie.

W ramach realizacji projektu planujemy zorganizowanie dwóch mobilności:

A1 Job shadowing

Aby zrealizować cele projektu i podnieść jakość nauczania w zakresie kompetencji kluczowych, grupa jedenastu nauczycieli pracujących w naszej placówce w tym dyrekcja, nauczyciele języka angielskiego oraz nauczyciele przedmiotów ścisłych, wyjedzie na job shadowing do Agrupamento de Escolas Jose Sanches w Alcains w Portugalii. Wyjazd będzie miał miejsce
w okresie ferii zimowych 10 luty – 16 luty 2019 roku.

W ramach wyjazdu nauczyciele zapoznają się z efektywnymi formami pracy i metodami
w portugalskiej szkole, które umożliwiają uczniom opanowanie kompetencji kluczowych
(umiejętności liczenia, samodzielne twórcze myślenie, wykorzystywanie wiadomości matematycznych w praktyce, do rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji, rozumowanie i wyciąganie wniosków).

A2 Kurs językowy

W drodze osiągania wyznaczonych w projekcie celów chcemy doskonalić umiejętności językowe nauczycieli uczących języków obcych jak i poszerzyć kompetencje językowe pozostałej kadry nauczycielskiej i zarządzającej, a przez to zwiększyć motywację uczniów do nauki języków obcych. Dlatego grupa dziesięciu nauczycieli wyjedzie na dwutygodniowy kurs językowy do szkoły językowej ACE English na Malcie, podczas którego będzie udoskonala swoje umiejętności językowe od 1 do 12 lipca 2019 roku.

Koordynator projektu mgr Joanna Zawiła