Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pietrzykowicach

Historia

W 1882 r. wybudowano Szkołę Podstawową w Pietrzykowicach (obecna "Sołtysówka"). Z czasem przeniesiono ją do nowego budynku, w którym mieści się szkoła do dziś. W związku z reformą oświaty, powstały w Polsce gimnazja. Również w Pietrzykowicach w 1999 roku rozpoczęło działalność Gimnazjum, którego siedzibą jest budynek przy ulicy T. Kościuszki. W 2008 roku został utworzony Zespół Szkół w Pietrzykowicach, w którego skład wchodzi Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II.

Artykuły