Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pietrzykowicach

Władze Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia:

 

prezes- Adam Ząbek 

zastępca prezesa - Małgorzata Juraszek

sekretarz - Monika Baron

skarbnik- Lucyna Goryl

członek - Szymon Ścieszka

 

 

Komisja rewizyjna:

 

przewodniczący - Stanisław Grabski

wiceprzewodniczący- Jerzy Loranc

członek - Edyta Fiedor