Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pietrzykowicach

Erasmus+ KA1

W naszej szkole będzie realizowany projekt 

w ramach akcji KA 1-„Mobilność kadry edukacji szkolnej”

w programie UE  Erasmus+ 2015


"Podnoszenie jakości nauczania w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i udoskonalenie warsztatu pracy nauczyciela poprzez czerpanie z wiedzy, doświadczenia i metod pracy innych systemów edukacyjnych

w Unii Europejskie."Projekt współfinasowany z funduszy Unii Europejskiej  w ramach akcji KA 1-„Mobilność kadry edukacji szkolnej” w programie UE  Erasmus+ 2015.

Narodowa Agencja i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności

za publikowaną treść.  

Artykuły