Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pietrzykowicach

Rada programowa

RADA PROGRAMOWA

AKADEMII SENIORA  W PIETRZYKOWICACH

Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół imienia Jana Pawła II 

w Pietrzykowicach.

 

  1.  Marian Deptuła
  2.  Stefania Dobija
  3.  Janusz Gancarczyk
  4.  Małgorzata Juraszek
  5.  Danuta Kubalica
  6.  Halina Ząbek