Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pietrzykowicach

PRZEDSZKOLE

 

1.                Przedszkole czynne jest w godzinach 6:30 – 16:30


2.                Przedszkole zapewnia bezpłatną realizację  podstawy programowej

w godzinach od 7:30 do 12:30.


3.                Koszty wyżywienia dzieci i opłata  za świadczenia opiekuńczo - wychowawcze przekraczające wymiar    godzin poza podstawę programową 

w pełni pokrywane są przez rodziców bądź prawnych opiekunów.


4.                Cenę za korzystanie z przedszkola regulują uchwały podjęte przez Radę Gminy Łodygowice.


5.                Opłata za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 1 złoty.


6.                W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z trzech posiłków. 

Artykuły