Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pietrzykowicach

START programu LOWE

       21 października 2017 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym uroczyście otworzono Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Łodygowice. Jest to pilotażowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej pod patronatem Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki z Krakowa, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Małopolskiej Izby Samorządowej z Krakowa i Związków Powiatów Polskich z siedzibą w Nowym Sączu.

W kraju działa 15 takich ośrodków a w województwie śląskim 3. Jednym z nich jest właśnie ośrodek przy szkole w Pietrzykowicach. W inauguracji działalności ośrodka udział wzięli zaproszeni goście:

 rektor WSEiI dr Stanisław Kowalczyk z Krakowa, wicestarosta Powiatu Żywieckiego Stanisław Kucharczyk, Wójt Gminy Łodygowice Andrzej Pitera, Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice Czesław Wandzel wraz z radnymi: Danutą Kubalica, Eugeniuszem Góra oraz Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Adam Ząbek, a także przedstawiciele lokalnych organizacji i proboszcz parafii ks. Kan. Jan Goryl.

      Wykład inauguracyjny wygłosiła p. Jolanta Minor – wicedyrektor szkoły, a zarazem trener Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie na temat pozytywnego myślenia w życiu.

 

      W założeniach ministerstwa szkoła w środowisku lokalnym ma być dostępna również dla osób dorosłych, którzy swoją edukację już jakiś czas temu  zakończyli. Ma im pomóc w doskonaleniu kompetencji kluczowych takich jak: umiejętność posługiwania się językiem ojczystym, obcym, kompetencje społeczne, komunikacyjne, informatyczne, tak aby mogli funkcjonować w realiach dzisiejszego świata. Szkoła dla dorosłych w miejscu ich zamieszkania to nieodzowny element LOWE. Winna ona integrować środowisko, pomagać ludziom zagubionym i zagrożonym społecznie, ale również aktywnym w zdobywaniu wiedzy na temat jakości życia. Ze swoim potencjałem technicznym i kadrowym jest doskonałym antidotum na bolączki ośrodków edukacyjnych, które oferując komercyjnie swoje usługi nastawione są raczej na zysk i w pogoni za klientem oferują często nieadekwatne do potrzeb społeczności kursy czy szkolenie, zbyt drogie dla potencjalnych uczestników. Szkoła dobrze zarządzająca swoim potencjale jest w stanie wypełnić lukę w tym zakresie. Na istnienie takiego zapotrzebowania w środowisku lokalnym, wskazał raport diagnozy, który na potrzeby Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji, na terenie Pietrzykowic i Gminy Łodygowice oraz Powiatu Żywieckiego, opracowany został przez zespół naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod przewodnictwem dr hab. Grzegorza Barana z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej z Krakowa.

 

       Oferta zajęć proponowana w ramach LOWE odzwierciedla zapotrzebowanie mieszkańców.

 

Ośrodek przygotował następujące aktywności:

 

- język angielski i niemiecki,

- zajęcia komputerowe,

- z wiedzy kosmetycznej i prozdrowotnej,

- muzyczno-taneczne,

- trening pozytywnego myślenia

- sportowe: aerobik dla pań, siłownia, nording-walking

- warsztaty kulinarne i zdrowego odżywiania

- cafe-kultura, czyli o filmie i teatrze przy filiżance kawy w szkolnej bibliotece,

- warsztaty dla rodziców na temat wychowania i nauki swoich dzieci, mające na celu wzmocnienie ich funkcji   rodzicielskich.

 

      Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku według ustalonego harmonogramu w godzinach popołudniowych, co nie koliduje w żaden sposób z edukacją formalną dla dzieci i młodzieży. Pozwala to w efektywny sposób wykorzystać potencjał szkoły z korzyścią dla dorosłych mieszkańców społeczności, w obrębie której one się znajduje.

       To, że szkoła w Pietrzykowicach znalazła się w pilotażowym projekcie i jest jedną z 15 szkół w Polsce jest zasługą doświadczonej kadry kierowniczej szkoły: Pana Janusza Gancarczyka – doktoranta WZiKS UJ w Krakowie, p. Małgorzaty Juraszek – absolwentki podyplomowych studiów Lidera Oświaty w Warszawie i p. Jolanty Minor – trenera CEO w Warszawie przy wsparciu lokalnych działaczy p. Danuty Kubalicy – radnej, a zarazem przewodniczącej Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Łodygowice i kanclerz Akademii Seniora oraz Prezesa Stowarzyszenia p. Adama Ząbka