Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pietrzykowicach

Doradztwo zawodowe – materiały dla ucznia


Doradztwo zawodowe – materiały dla uczniaTytuł publikacji

Publikacja zawiera informacje

Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego”


Część I – Od szkoły do zawodu

 • Późna nowoczesność, ponowoczesność, płynna nowoczesność – co to takiego?

 • Blaski i cienie globalizacji

 • Praca dawniej i dziś – historia Heleny i Antoniego

 • Cała naprzód – kolonizowanie przyszłości

 • Czego chcą od nas pracodawcy?

 • Kwalifikacje na całe życie, czy życie dla kwalifikacji?

 • Kształcenie zawodowe – dlaczego może się dzisiaj opłacać?

 • Prekariat – czy można uniknąć tej pułapki?

 • Wyzwolić się ze stereotypów

Część II – Opisy zawodów

 • O kształceniu zawodowym nie tylko w szkole.

 • Jak korzystać z Informatora o zawodach szkolnictwa zawodowego? Gdzie szukać informacji?

 • Zawody budowlane i instalacyjne: grupa zawodów budowlanych, zawody dotyczące instalacji
  sanitarnych, sieci zewnętrznych oraz instalacji przemysłowych;

 • Kształtowanie środowiska: grupa zawodów związanych z kształtowaniem środowiska;

 • Przemysł przetwórczy: grupa zawodów chemiczno-ceramiczno-szklarsko-drzewnych,
  elektryczno-elektroniczno-teleinformatycznych, hutniczo-odlewniczych, zawodów
  mechanicznych, skórzano-włókienniczo-odzieżowych, spożywczych;

 • Przemysł wydobywczy: grupa zawodów górniczych;

 • Rolnictwo: związane z uprawą roślin, chowem i hodowlą zwierząt;

 • Transport: drogowy, kolejowy i wodny;

 • Usługi: grupa zawodów dźwiękowych, gastronomicznych,
  ekonomiczno-finansowo-biurowych, fryzjersko-kosmetycznych, związanych
  z ochroną i bezpieczeństwem osób i mienia, związanych z ochronę zdrowia,
  zawodów poligraficzno-fotograficznych, turystyczno-hotelarskich, związanych
  z pomocą społeczną,

 • Indeks alfabetyczny zawodów

Portfolio Vademecum Talentu – Podręcznik dla ucznia”

 1. Wprowadzenie do Vademecum Talentu

 2. Co to jest vademecum talentu?

 3. Z jakich elementów składa się vademecum talentu?

 4. Samowiedza, predyspozycje, zainteresowania, rozwój zawodowy 

 5. Twój osobisty potencjał

 6. Co to jest kariera

 7. Poradnictwo zawodowe w innych krajach

 8. Mapa samowiedzy

 9. Jak korzystać z portfolio Vademecum Talentu?

 10. Struktura portfolio

  Kim jestem? - Moje cechy; Co lubię?; Co potrafię?; Moje wartości;
  Moje zdrowie; Podsumowanie arkuszy wsparcia
  Zbieram informacje - Świat zawodów;  Świat edukacji; Świat pracy;   
  Decyduję – wybieram; Planuję; Moje sukcesy; Wsparcie; Marzenia

Poradnik - Rozwój, problemy i zagrożenia z serii „Wybór Zawodu”  

 1. Znaczenie pracy w życiu człowieka

 2. Przygotowanie do pracy. Kształcenie ogólne i zawodowe

 3. Rodzaj szkoły ponadgimnazjalnej a indywidualne cechy uczniów

 4. Praca a osobowość jednostek

 5. Środowisko pracy XXI wieku

 6. Portret młodzieży w wieku gimnazjalnym. Szkic psychologiczny
  6.1. Rozwój fizyczny oraz dojrzewanie płciowe
  6.2. Skok rozwojowy w okresie pokwitania
  6.3. Charakterystyka psychiki nastolatka
  6.4. Rozwój poznawczy
  6.5. Kształtowanie się zainteresowań nastolatków
  6.6. Budowanie osobowości w okresie dorastania

7. Oddziaływania społeczne na rozwój nastolatka – wpływ:  rodziny, szkoły,
grup rówieśniczych

8. Proces formowania się tożsamości młodzieży gimnazjalnej
 8.1. Rozwój moralny we wczesnym okresie dorastania
8.2. Kształtowanie się światopoglądu dorastającej młodzieży
8.3. Idealizm młodzieńczy

  9. Zadania rozwojowe i działania charakterystyczne dla okresu 

    dorastania

 10. Problemy, kryzysy i zagrożenia okresu dorastania oraz

     sposoby radzenia sobie z nimi
10.1. „Pułapki” czyhające na młodzież w okresie dorastania

      Instytucje wspomagające rozwój człowieka – do kogo i gdzie się zwrócić
z różnymi problemami? Inne instytucje niosące pomoc młodym ludziom.

Przewodnik edukacyjny dla ucznia”

1. Kwestionariusze zainteresowań zawodowych wraz z podręcznikiem do testu

2. Zestaw 3 wystandaryzowanych kwestionariuszy do samobadania
zainteresowań zawodowych uczniów należących do różnych grup wiekowych -
Test do samobadania zainteresowań zawodowych

 
3. Pakiet narzędzi – instrukcje obsługi programu komputerowego i zastosowania pakietu narzędzi

4. Materiały wspierające proces planowania ścieżki kariery:

Blok 1 – To, co warto, byś wiedział o sobie, zanim podejmiesz decyzję zawodową

Ćwiczenie 1 – Moje mocne strony

Ćwiczenie 2 – Moje słabe strony

Ćwiczenie 3 – Jaki jestem?

Ćwiczenie 4 – Co jest dla mnie ważne w pracy?

Ćwiczenie 5 – Moje miejsce pracy

Ćwiczenie 6 – Moje wartości

Blok 2 – Jak skutecznie planować karierę zawodową?

         Wskazówki – Jak przygotować dobry plan?

 

 

 

E-gazetki o zawodach 

 

 

 

 

01 zawody obszaru medyczno-społecznego”

Mając lat naście, nie zastanawiasz się, jak będzie wyglądał
Twój dzień w pracy. To „pieśń przyszłości”. Na głowie masz
klasówki oraz plany na weekend, a w sercu miłość... Wiemy,
każdy był kiedyś młody. Sęk w tym, że już za kilka lat około
jednej trzeciej każdej przeżytej doby będziesz spędzać w pracy.
Warto dziś wybrać tak, by czuć się w niej raczej jak ryba w wodzie
niż jak więzień swego losu.

Przystępnie w publikacja opisuje zawody, podpowiada,
jak możesz poznać siebie, by dobrze wybrać, oraz – ważne! –
kto może Ci w tym pomóc.

Ponadto opisuje się zadania, warunki pracy
i perspektywy dla zawodów z obszaru Z – związanych
z bezpieczeństwem, ochroną zdrowia i pomocą społeczną.
Wymienia się wszystkie zawody (dzieląc je na grupy według
kolejnych dziedzin), a kilka z nich, najbardziej popularne lub
odwrotnie – mało znane. Większość z opisanych profesji to
tzw. zawody z przyszłością.

Pamiętaj! Ważne jest nie tylko, by zawód dawał pracę,
lecz by był zgodny z Twoimi zainteresowaniami i pasował
do tego, jaka/jaki jesteś.

02 zawody rolniczo-leśne z ochroną środowiska”

 • Czym mam zająć się w przyszłości?

 • Jaką mam wybrać szkołę?

 • Który z zawodów jest ciekawy?

 • Czym kierować się, szukając pomysłu na siebie i dla siebie? Itd., itp.

Te i inne pytania pewnie pojawiają się. To jest całkowicie zrozumiałe. Spokojnie,
natłok pytań jest czymś normalnym (dobrze, że są pytania). Odpowiedzi
można znaleźć. Samodzielnie, albo np. przy pomocy tej e-gazetki.

Ta gazetka jest po to, by:

 • zachęcić Cię do poszukiwania pomysłów na siebie i na swoją karierę,

 • podzielić się z Tobą informacjami o zawodach (nie martw się, nie o
  wszystkich),

 • zaprosić Cię do korzystania z różnych „pomocy” w planowaniu kariery,

 • pokazać Ci różne ścieżki dojścia do zawodu.

Pamiętaj, że zawód możesz zdobyć nie tylko w technikum czy zasadniczej szkole

zawodowej, ale także na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Na kurs może
pójść każda osoba dorosła, która ma ukończone gimnazjum.

03 jak wydobyć talent i uruchomić karierę cześć 1”

Wydobywanie i uruchamianie talentów

Opisano w gazetce zadania, warunki pracy i perspektywy dla zawodów
z obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego, który obejmuje wiele
różnorodnych zawodów związanych z różnymi branżami przemysłu i usług.
Poznasz zawody związane ściśle z produkcją, naprawą i eksploatacją
maszyn i mechanizmów różnego typu, np. poruszających małe (jak zegarki)
i ogromne (jak samoloty) urządzenia. Wymieniono wszystkie zawody tego
obszaru w podziale na grupy.

 • Działa – nie działa” – o grupie zawodów związanych z naprawą,
  montażem i obsługą maszyn, urządzeń

 • Nowoczesne gospodarstwo rolne, czyli o pracy technika mechanizacji
  rolnictwa

 • Samochody bez tajemnic, czyli czym zajmuje się mechanik
  pojazdów samochodowych

 • Praca na miarę – o grupie zawodów związanych z wykonywaniem
  i naprawą sprzętu medycznego, pomiarowego, nawigacyjnego

 • Świat widziany przez różowe okulary, czyli o zawodzie technika optyka

 • Diabeł tkwi w szczegółach – o pracy mechanika automatyki przemysłowej
  i urządzeń precyzyjnych

 • Gigantomania? – o zawodach związanych z budownictwem okrętowym
  i lotniczym Kurs na sukces – o grupie zawodów związanych z budownictwem
  okrętowym i lotniczym

 • Co pod pokładem piszczy, czyli zadania technika budownictwa okrętowego

 • Dziób i burta, czyli co naprawia monter kadłubów okrętowych

04 zawody administracyjne i usługowe cześć 1”

Ta gazetka jest po to, by:

zachęcić Cię do poszukiwania pomysłów na siebie, na swoją karierę (naprawdę),

- poznać zawody administracyjne i usługowe, zawody związane z chemią, ceramiką,
szkłem i drewnem; zawód: technik analityk; zawód: stolarz; zawody związane
z transportem; zawód: technik logistyk; zawód: technik spedytor;
zawody związane z usługami fryzjersko-kosmetycznymi; zawód: fryzjer; zawód:
technik usług kosmetycznych.

zaprosić Cię do korzystania z różnych „pomocy” w planowaniu kariery.

Gazetka jest dla Ciebie. Możesz ją polecić innym! Komu? Kolegom, koleżankom,
rodzicom, nauczycielom i tym, o których myślisz, że im się przyda.
Możecie mieć przecież jeszcze jeden wspólny temat. Miłej lektury.

05 zawody elektryczno-elektroniczne” 

Publikacja zawiera następujące informacje o:

Zawodach związanych z elektryką i energetyką:

 • zawód: elektryk

 • zawód: technik elektroenergetyk transportu szynowego

   Zawodach związanych z informatyką i telekomunikacją

 • zawód: teleinformatyk

 • zawód: technik telekomunikacji

   Zawodach związanych z elektroniką i mechatroniką

 • zawód: monter mechatronik

 • zawód: technik awionik

06 zawody z obszaru turystyczno-gastronomicznego”

Obszar turystyczno-gastronomiczny gromadzi zawody związane z turystyką,
hotelarstwem i gastronomią. Wymienia się wszystkie zawody z tego obszaru,
a kilka z nich „zwiedzane są” dokładnie.

 • Uśmiech na dzień dobry – zawód: technik hotelarstwa

 • Niewidzialna ręka” dba o komfort gości – zawód: pracownik
  pomocniczy obsługi hotelowej

 • Przez żołądek do serca – zawód kucharza od kuchni

 • Smacznie, zdrowo, na czas i na wynos – technik żywienia i usług
  gastronomicznych

 • W kilka ciekawostek dookoła świata – o turystyce na luzie

 • Szczęśliwej drogi! – zawód technika obsługi turystycznej

 • Czym chata bogata – zawód technika turystyki wiejskiej

 • Zmysły, mięśnie i kontrola czasu – wywiad z kucharzem

Zawarte odpowiedzi na pytania pracowników i pracodawców dotyczą
codziennych czynności, wyzwania, analiza możliwości zatrudnienia.
Większość z opisanych profesji to tzw. zawody z przyszłością. Ale pamiętaj!
– ważne jest nie tylko, by zawód dawał pracę, lecz by był zgodny
z Twoimi zainteresowaniami i pasował do tego, jaka/jaki jesteś.

07 zawody artystyczne”

Zawody związane z dźwiękiem

 • zawód: technik budowy fortepianów i pianin

 • zawód: technik realizacji nagrań i nagłośnień

Zawody związane z działalnością artystyczną

 • zawód: tancerz

 • zawód: plastyk

Zawody związane z działalnością kulturalną

 • zawód: animator kultury

 • zawód: asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej

08 kariera znaczy droga”

Obszar budowlany, który oznaczono literką „B”, to branża z ciągłym niedosytem
dobrych fachowców. Wymieniono w publikacji wszystkie zawody tego obszaru
w podziale na grupy według dziedziny budownictwa, a kilka z nich „rozbieramy
do cegiełki”.

Grupa I – O zawodach związanych z budownictwem mieszkaniowym
i przemysłowym

 • Zaplanuję, skontroluję, a jak trzeba to i zbuduję” – technik budownictwa

 • Mówią do mnie murarz-tynkarz – akrobata”, czyli o zawodzie murarza

 • Czy potrzebują Państwo złotej rączki”? – monter zabudowy i robót
  wykończeniowych w budownictwie

 • Profesjonalizm w każdym detalu – technik renowacji elementów architektury

Grupa II – O zawodach związanych z budownictwem wodnym

 • Solidna kariera na wodzie pisana – czy to możliwe? – technik
  budownictwa wodnego

 • Obyś wybrał dobrą drogę”, czyli o zawodach związanych z budową dróg
  i mostów na wesoło

Grupa III – o filarach sukcesu w zawodach związanych z budową dróg i mostów

 • Prosto, w prawo czy na lewo – który kierunek wybrać?” – technik dróg
  i mostów kolejowych

Buduj swą karierę na... budowie

09 jak wydobyć talent i uruchomić karierę cześć 2”

Pewnie wiesz, jak duże jest znaczenie wydobycia węgla kamiennego, ale czy wiesz,
jak i po co wydobywa się inne surowce naturalne? A zastanawiałeś się może nad tym,
w jaki sposób powstaje szklanka, z której pijesz sok czy też klamka, którą codziennie
naciskasz, otwierając drzwi? W tym numerze kontynuujemy opis warunków pracy
i perspektyw dla zawodów z obszaru górniczo-hutniczego. Tym razem przyglądamy
się zawodom związanym z hutnictwem, odlewnictwem i górnictwem.

 • Gdzie się węgiel sypie, tam dobrze słychać” – o zawodach związanych
  z eksploatacją złóż

 • Ciemne korytarze pełne węgla, czyli kilka słów o zawodzie technika
  górnictwa podziemnego

 • Dużo hałasu o..., o pracy wiertacza

 • Ciekawostki i narzędzia z odlewni

 • Spiżowe serca – o zawodach związanych z odlewnictwem

 • Tajemnica kopii idealnej, czyli jak się robi odlewy

 • Forma doskonała, czyli czym zajmuje się modelarz odlewniczy

 • Walcowanie, tłoczenie, wytapianie... czyli zawody związane z hutnictwem

 • Ciepło, cieplej, gorąco, czyli o zawodzie technika hutnika

 • Coś z niczego – operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw
  sztucznych

10 zawody administracyjne i usługowe cześć 2”

Zawody związane z ekonomią, finansami i pracą biurową

 • zawód: technik ekonomista

 • zawód: technik organizacji reklamy

Zawody związane z poligrafią i fotografią

 • zawód: fototechnik

 • zawód: technik cyfrowych procesów graficznych

Zawody związane z wyrobami skórzano-włókienniczo-odzieżowymi

 • zawód: technik technologii odzieży

 • zawód: rękodzielnik wyrobów włókienniczych