Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pietrzykowicach

Poznaj siebie, zawody oraz szkoły, w których uzyskasz odpowiednie kwalifikacje.

POZNAJ SIEBIE

 

POZNAJ ZAWODY

 

POZNAJ ŚCIEŻKI EDUKACJI

 

- zainteresowania

- uzdolnienia i umiejętności

- charakter, usposobienie

- osiągnięcia szkolne

- stan zdrowia

 

-wymagania psychofizyczne zawodu

-zadania i czynności

-narzędzia pracy

-środowisko pracy

-możliwości zatrudnienia

 

- system szkolny

- typy szkół i profile

- zasady rekrutacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZNAJ SIEBIE :

 

 1. Kwestionariusz zainteresowań zawodowych    http://www.psychologia.net.pl/testy.php?test=zawod

 2. Predyspozycje zawodowe  http://www.rpz.pceluban.pl/testy/#/quiz/141629/quiz_6

 3. Jaki jestem – test pozwalający określić jak oceniasz samego siebie:

 1. Moje zaangażowanie zawodowe http://www.rpz.pceluban.pl/testy/#/quiz/141666/quiz_17

 2. Relacje zawodowe http://www.rpz.pceluban.pl/testy/#/quiz/141654/quiz_9

 3. Czy wierzysz w siebie?

 1. Moja osobowość zawodowa http://www.rpz.pceluban.pl/testy/#/quiz/141664/quiz_16

 2. Jak sobie radzę ze stresem

 1. Test predyspozycji zawodowych https://mlodziwlodzi.pl/kompetencjometr/ankieta.html?start=1

 

POZNAJ ZAWODY:

 

 1. Opis zawodów i ścieżek edukacyjnych z cennymi dla uczniów informacjami m.in. zapotrzebowanie na rynku pracy, wynagrodzenie oraz możliwości edukacji w danym kierunku:

 1. Wyszukiwarka zawodów  - http://www.cdzdm.pl/PL-H147/zawody.html

 2. Galeria zawodów - http://www.perspektywy3d.pl/galeria_zawodow.html

 3. Filmy o zawodach - http://www.perspektywy3d.pl/pobierz.html

 

 

 

POZNAJ ŚCIEŻKI EDUKACJI:

 

 1. Informacje o szkołach i placówkach – wyszukiwarka

  http://si.kuratorium.katowice.pl/Default.aspx

 2. Ścieżki kształcenia po gimnazjum/ szkole podstawowej

  http://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/